• قبول کلیه کارهای شما
  خدمات فرزدروازه ای
  خدمات بورینگ کاری
 • خدمات صفحه تراش دروازه ای
  آماده ی عقد قرارداد با کلیه شرکت ها و کارخانجات
  خدمات شاسی های CNC
 • با بالاترین دقت، بهترین کیفیت و کوتاهترین زمان
  ما خوشحال خواهیم شد
  برای مراقبت از کار شما

خدمات فرزدروازه ای و بورینگ کاری نوین

قبول کلیه کارهای خدمات فرزدروازه ای، خدمات بورینگ کاری و خدمات صغحه تراش دروازه ای

ابعاد

به ابعاد ۵۵۰۰*۲۰۰۰*۱۳۰۰
به طول ۵۵۰۰ میلی متر
عرض: ۲۰۰۰ میلی متر
ارتفاع: ۱۳۰۰ میلی متر

خدمات

آماده های عقد قرارداد با کلیه شرکت ها و کارخانجات و...
خدمات شاسی های CNC

خدمات ما

خدمات فرزدروازه ای
خدمات بورینگ کاری
خدمات صغحه تراش دروازه ای

خدمات فرزدروازه ای و بورینگ نوین

شرکت خدمات فرزدروازه ای و بورینگ کاری نوین با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه طراحی و ساخت قطعات صنعتی، ماشین سازی و ماشین کاری قطعات سنگین توانسته است قدم های موثر و مفیدی را در جهت ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت بردارد.

تکمیل پروژه ها در زمان و دستورالعمل های بودجه زیر
کیفیت بالای کار
دیدار با نیازهای مختلف تامین کننده
پیاده سازی اقدامات احتیاطی و ایمنی مناسب

تمام سرویس ها

شرکت خدمات فرزدروازه ای و بورینگ کاری نوین با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه طراحی و ساخت قطعات صنعتی، ماشین سازی و ماشین کاری قطعات سنگین توانسته است قدم های موثر و مفیدی را در جهت ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت بردارد.
آماده های عقد قرارداد با کلیه شرکت ها و کارخانجات و...
خدمات شاسی های CNC